AQUA Andrea dell'

(1584-1654)

wenecki inżynier w służbie Polski, artylerzysta; projektant fortyfikacji m.in. w Zamościu i Raszkowie; kierownik szkoły puszkarskiej zał. przez Zygmunta III Wazę; autor prac o artylerii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama