"NOC DŁUGICH NOŻY"

noc 29/30 VI 1934, kiedy to Hitler krwawo rozprawił się z wewn. opozycją w NSDAP; pretekstem stał się spisek przygotowany jakoby przez E. Röhma, G. Strassera i in. dowódców S.A., a także licznych przeciwników polit., w tym m.in. K. von Schleichera; akcja została dokładnie i szybko zorganizowana i wykonana (bez wyroków sądowych) przez oddziały tajnej policji państwowej i SS; wśród ponad 100 ofiar znaleźli się m.in. E. Röhm, K. von Schleicher, F. Klausener i E. Jung.

Reklama

Powiązane hasła:

SA, NSDAP, SS, STRASSER, GÖRING, SCHLEICHER

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama