"NOWE DROGI"

pismo konspiracyjne wydawane w Warszawie 1941-44, początkowo jako dwutygodnik, później jako miesięcznik; organ Stronnictwa Demokratycznego, kontynuacja "Myśli Społeczno-Politycznej" (1940-41); redagowany przez A. Wieczorkiewicza, H. Nieniewską, H. Lukreca, A. Szymanowskiego.

Reklama

wydawane w Warszawie do 1947-89 pismo teoretyczne i polityczne, organ najpierw KC PPR, a od 1948 KC PZPR; początkowo dwutygodnik, potem miesięcznik; publikowało oficjalne dokumenty partyjne oraz teksty, stanowiące obowiązującą wykładnię ideologii komunistycznej oraz artykulację stanowiska partii wobec problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych.

Powiązane hasła:

POLSKA. PRASA, LUKREC

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama