"PIELGRZYM POLSKI"

Reklama

pismo polit.-lit. emigracji pol. w Paryżu wydawane 1832-1833; propagowało idee wolnościowe podkreślając wspólnotę interesów ludów europejskich sprzymierzonych przeciwko rządom; wydawcy E. Januszkiewicz i B. Jański, 1833 przy współudziale A. Mickiewicza, który ogłosił w nim szereg artykułów, popierających społeczno-polityczne koncepcje J. Lelewela.

Powiązane hasła:

DERDOWSKI Hieronim, POLSKA. PRASA, JAŃSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama