Reklama

DIALEKTYZM

wyraz lub forma gramat. właściwe dialektowi, a wprowadzone do języka ogólnonarodowego, literackiego (np. kierpce, perć); wyróżnia się d. leksykalne, fleksyjne, fonetyczne, frazeologiczne, składniowe oraz słowotwórcze.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama