Reklama

BOLLANDYŚCI

jezuici belgijscy opracowujący od XVII wieku źródłowo i krytycznie żywoty świętych pn. Acta sanctorum (kilkadziesiąt tomów); od 1882 roku wydają też kwartalnik "Analecta bolandiana" publikujący krytyczne opracowania materiałów hagiograficznych; nazwa od belgijskiego jezuity Jeana Bollanda (1596-1655), który opracował krytycznie żywoty świętych czczonych w miesiącach styczniu i lutym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama