Reklama

FRANKIŚCI

zwolennicy żydowskiej sekty religijnej zał. 1755 przez uważającego się za mesjasza J. Franka; prześladowani przez talmudystów, ponieważ odrzucali Talmud opierając się na Kabale, udali się na Wołoszczyznę, gdzie przyjęli islam; 1758 król August III zezwolił im na powrót do Polski; 1759 ok. 1000 f. przyjęło chrzest otrzymując tytuły szlacheckie (mimo podejrzeń o herezję i częstych uwięzień bardzo szybko wtopili się w społeczność szlachecką); w końcu XVIII w. było w Polsce ok. 24 tys. frankistów, z których część udała się na Morawy, część z Frankiem do Offenbachu; f., którzy pozostali w Polsce, przeszli na katolicyzm.

Reklama

Powiązane hasła:

KOMUNISTYCZNA PARTIA HISZPANII, PARLAMENT, , FRANK Jakub Josef, BURGOS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama