MARONICI

ugrupowanie religijne chrześcijan powstałe w VI w. na Bliskim Wschodzie, istniejące do dzisiaj w Syrii, Libanie, Palestynie, Egipcie i na Cyprze w ramach chrześcijańskiego Kościoła wschodniego; liczy ok. 800 tys. wiernych, z czego połowę w obu Amerykach; ugrupowanie wyrosłe z doktryny monoteletyzmu (zakładającej dwie natury Chrystusa); w okresie wojen krzyżowych (ok. 1216) zjednoczone z Kościołem katolickim; nazwa od św. Marona, pustelnika (zm. ok. 410) lub klasztoru jego imienia w Syrii; od 1254 patriarchat z ośrodkiem w Antiochii podległy papieżowi; od 1584 tzw. Kolegium Maronickie w Rzymie kształcące duchownych m.; językiem liturgicznym aramejski i arabski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama