POLSKIE MISJE KATOLICKIE

(rel. 1)

prowadzone przez polskich misjonarzy od XVII w. na Dalekim Wsch.; w Japonii jezuita W. Męciński poniósł śmierć męczeńską, w Chinach M. Boym i in.; w Afryce misje od XIX w. (jezuita J. Beyzym wśród trędowatych na Madagaskarze); misje wśród Indian i Eskimosów Kanady, na Cejlonie, prowadzili prócz jezuitów werbiści, salezjanie, palotyni, franciszkanki, szarytki; od lat 70. rocznie na misje wyjeżdża ponad 100 osób, w 1992/93 było ok. 1700 pol. misjonarzy (931 księży zakonnych i 224 diecezjalnych, ok. 440 sióstr i 70 braci zakonnych, ok. 20 świeckich) w ok. 60 krajach; od 1967 działa Komisja Episkopatu Polski do Spraw Misji, są prowadzone kursy dla misjonarzy i wydawana prasa misyjna ("Misjonarz", "Misyjne Drogi", "Papieskie Intencje Misyjne").

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama