Reklama

"LINGUA POSNANIENSIS"

roczniki naukowe wydawane od 1949 w Poznaniu, w pięciu językach (ang., franc., niem., pol., ros.), poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu; redaktorzy m.in.: T. Milewski, J. Otrębski, M. Rudnicki, L. Zabrocki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama