CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA

teoria według której geny (czynniki dziedziczności) są materialnymi jednostkami i znajdują się w chromosomach (stałych składnikach jądra komórkowego); ponadto wykazano że: chromosomy są zbiorami liniowo ułożonych genów, dany gen zajmuje jednakowe i określone miejsce na chromosomie, geny z jednego chromosomu dziedziczy się łącznie (są ze sobą sprzężone), a geny z różnych chromosomów dziedziczy się niezależnie od siebie; pierwszy hipotezę ch. t. dz. wysunął A. Weismann 1884, sformułowali ją W.S. Sutton i Th. Boveri, a ugruntował doświadczalnie Th. Morgan w latach 50. XX wieku.

Reklama

Powiązane hasła:

ZOOLOGIA, BOVERI Theodor, DZIEDZICZNOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama