DERMATOLOGIA

dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry; w ostatnich dekadach notuje się nasilenie chorób dermatologicznych na podłożu alergicznym oraz wskutek infekcji grzybicznych; d. zaczęła się wyodrębniać jako nauka w poł. XIX w., jej podstawy stworzyli Hebra i Kaposchi, którzy oparli ją na zdobyczach nauk podstawowych; do niedawna w zakres d. wchodziła również wenerologia, ponieważ choroby weneryczne powodowały typowe zmiany skórne, ob. wenerologia przekształca się w osobną dyscyplinę medyczną; we współczesnej d. wyodrębniło się wiele dziedzin m.in. alergologia, immunologia, mikologia, onkologia dermatologiczna, choroby zawodowe skóry - oraz nowe metody leczenia, m.in. promieniolecznictwo, krioterapia, chirurgia dermatologiczna; w Polsce rozwój d. przypada na 2. poł. XIX w., kiedy to 1863 powstała w Krakowie pierwsza w Polsce klinika chorób skórnych i wenerycznych (założyciel A. Rosner); lekarze dermatolodzy zrzeszeni są w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym (założone 1920); od 1914 ukazuje się "Przegląd Dermatologiczny".

Reklama

Powiązane hasła:

UNNA, KOSMETOLOGIA, HEBRA, SALICYLOWY KWAS, CELSUS Aulus Cornelius, DARIER Jean, KRZYSZTAŁOWICZ, NEISSER

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama