GALEN

Claudius, Galenus (ok. 130-ok. 200)

Grek z Pergamonu, lekarz rzymski, jeden z najsłynniejszych w starożytności; nadworny lekarz i przyjaciel ces. Marka Aureliusza, Lucjusza Werusa i Kommodusa; autor ok. 150 prac z dziedziny medycyny, farmacji, filozofii, logiki, filologii i retoryki; kontynuator Hipokratesa; wywarł znaczący wpływ na rozwój medycyny i farmacji; wprowadził szereg pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patologii; jako pierwszy stwierdził, iż działanie leku zależy od postaci, w jakiej jest podawany; wprowadził nowe postacie leków (nalewki, mazidła, wyciągi i proszki, zw. do dzisiaj preparatami galenowymi); usystematyzował rodzaje leków i prowadził badania ich skuteczności; w filozofii nawiązywał do koncepcji Arystotelesa, Platona i stoików; w logice przypisuje się G. wydzielenie czwartej figury sylogistycznej; pierwszy wysunął postulat nadania logice na wzór geometrii postaci aksjomatycznej; opracował też encyklopedię (nie zachowaną) dot. sztuk wyzwolonych i medycyny.

Reklama

Powiązane hasła:

STRUŚ, DAREMBERG Charles Victor, FIZYKOTERAPIA, ANATOMIA, ORYBAZJUSZ, MERCURIALE, FIZJOLOGIA, GALENUS, MUZEUM ALEKSANDRYJSKIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama