ANTYBIOTYKI

szeroka grupa substancji mających zdolność hamowania rozwoju i wzrostu drobnoustrojów (a. bakteriostatyczne) bądź ich niszczenia (a. bakteriobójcze); nieliczne a. mają działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe; a. były pierwotnie otrzymywane z hodowli żywych organizmów, np. grzybów (penicylina), promieniowców (streptomycyna), bakterii (gramicyna), obecnie wytwarzane są gł. syntetycznie; pod względem chemicznym a. tworzą bardzo zróżnicowaną grupę związków; pierwszy a., penicylinę, odkrył 1929 A. Fleming, a 1942 wprowadzili do leczenia H.W. Florey i E.B. Chain (1945 - wszyscy trzej zostali za to wyróżnieni Nagrodą Nobla) - był to związek wytwarzany przez grzyby z gat. Penicylinium; do najważniejszych a. należą: penicyliny, cefalosporyny, cefomycyny działające na ściany komórki bakterii; amikacyna, gentamycyna, neomycyna, streptomycyna - hamujące biosyntezę białek bakterii. A. rozszerzyły znacznie zasięg i skuteczność leczenia infekcji bakteryjnych, lecz nie spowodowały całkowitej eliminacji jakiejkolwiek choroby bakteryjnej; powszechne stosowanie a. doprowadziło na drodze ewolucji do znacznych zmian w organizmach bakteryjnych jako reakcja przystosowania się do nowego środowiska, co objawia się opornością bakterii na lek i zmusza do poszukiwania coraz nowszych antybiotyków; Polska obok Francji, Włoch i państw Płw. Iberyjskiego należy do krajów, w których podawanie antybiotyków jest nadmierne (m.in. dwa razy wyższe niż np. w Niemczech, a trzy razy wyższe niż w Holandii).

Reklama

Powiązane hasła:

POROSTY, PĘDZLAK, CHLORAMFENICOL, CEFALOSPORYNY, LECZNICZE ROŚLINY, NEOMYCYNA, OLIGOPEPTYDY, KARLE, BAKTERIOCYDY, FIGÓWKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama