ANTYSEPTYKA

wyjałowienie bakteriologiczne

postępowanie polegające na niszczeniu drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów, grzybów) obecnych w określonej przestrzeni, na przedmiotach bądź na powierzchni skóry, błon śluzowych, czy ran; wyjałowienie (np. rąk chirurga, naczyń, narzędzi) może być dokonane przy użyciu środków chem. (antyseptyków), wysokiej temp. (m.in. w sterylizatorach, suszarkach, autoklawach), promieniowania nadfioletowego lampy kwarcowej (odkażanie pomieszczeń, sal operacyjnych); twórcą a. jest I.Ph. Semmelweis, który wprowadził (1. poł. XIX w.) mycie rąk w wodzie chlorowanej przed zabiegami położniczymi w celu zapobiegania zakażeniom połogowym.

Reklama

Powiązane hasła:

THIERSCH, ANTYSEPTYKI, WYJAŁOWIENIE BAKTERIOLOGICZNE, BRYLANTOWA ZIELEŃ, CHIRURGIA, ASEPTYKA, KOSIŃSKI, LISTER, ESMARCH Johannes Friedrich August, SKLIFOSOWSKI

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama