BAKTERIOCYDY

bakteriobójcze środki

substancje zabijające lub hamujące rozwój bakterii i innych drobnoustrojów chorobotwórczych: antybiotyki, sulfonamidy, woda utleniona, ozon, chlor, związki miedzi i inne; stosowane jako środki dezynfekcyjne (m.in. w szpitalnictwie i przemyśle spoż.) oraz środki ochrony roślin

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama