AMNEZJA

niepamięć

patologiczne zjawisko utraty lub osłabienia pamięci wynikające z urazu mózgu, uszkodzenia naczyń mózgowia, szoku, przemęczenia, starości, nadużywania narkotyków lub alkoholu, padaczki albo reakcji neurotycznej w psychozach i stanach nerwicowych; rozróżnia się a. następczą, uniemożliwiającą magazynowanie wspomnień o wydarzeniach następujących po urazie lub chorobie i a. wsteczną, charakteryzującą się zapominaniem zdarzeń uprzednich - oraz najczęstszą (może trwać i kilka lat a osoba nią dotknięta może prowadzić w tym czasie nowe życie) - a. wsteczno-następczą; w niektórych wypadkach a. jest formą neurotycznej ucieczki od rzeczywistości (tzw. a. życzeniowa), wyparciem budzących lęk wspomnień, które w wyniku terapii - polegającej na zniesieniu zahamowań i grze wolnych skojarzeń myślowych - można przywrócić; a. nie należy mylić z zapominaniem.

Reklama

Powiązane hasła:

ALKOHOLOWE PSYCHOZY, NIEPAMIĘĆ, PREMEDYKACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama