BETTELHEIM Bruno

(1903-90)

amerykański psycholog, psychiatra i psychoanalityk pochodzenia austr.; 1938-39 więziony w Dachau i Buchenwaldzie, 1940 wyemigrował do USA; prof. uniw. w Chicago, twórca i dyr. (1944-71) inst. psychiatrycznego dla dzieci University of Chicago Sonia Shankman Orthogenic School; przeżycia obozowe zaowocowały rozprawami o zachowaniu człowieka i zmianach w jego osobowości w sytuacji ekstremalnej (Individual and Mass Behaviour in Extreme Situations i The Informed Heart. Autonomy in a Mass Age); rezultaty pracy z dziećmi autystycznymi i schizofrenicznymi opublikował w Love is not Enough, Truants from Life i A Home for the Heart; ponadto, m.in., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Rany symboliczne oraz Freud i dusza ludzka.

Reklama

Podobne hasła:

  • BRUNO, Pochodzenia staroniemieckiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama