ANDROGYNE

w wielu mitologiach indoeur. bóstwo obojnakie występujące wśród bogów i praprzodków ludzkości.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama