Reklama

ACETON

CH3

CO-CH3, keton dimetylowy - najprostszy i najważniejszy keton acykliczny; ciecz bezbarwna, lotna, łatwopalna, o charakterystycznym zapachu; temp. topn. - 95°C, temp. wrz. 56°C; otrzymywany dawniej przez hydratację propenu do alkoholu izopropylowego, który następnie poddawano utlenianiu, obecnie na skalę przemysłową - przez hydrolizę wodoronadtlenku kumenu do acetonu i fenolu; stosowany do syntezy organicznej, prod. leków, włókien sztucznych, kosmetyków oraz jako uniwersalny rozpuszczalnik. NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie, nie wywołujące dostrzegalnych zmian chorobowych w ciągu codziennej 8-godz. pracy) - 200 mg/m3.

Reklama

Powiązane hasła:

ACETONEMIA, ACETYLEN, ADYPINOWY KWAS, KETON DIMETYLOWY, ACETYLOCELULOZA, ACETONURIA, ACETON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama