Reklama

AERONOMIA

dział fizyki atmosfery badający budowę, skład i właściwości górnych warstw atmosfery ziemskiej (powyżej 10 km), gdzie istotne znaczenie mają dysocjacja cząstek i jonizacja pod wpływem oddziaływania bezpośredniego promieniowania słonecznego; a. bada głównie procesy fiz. i chem. tych warstw oraz takie zjawiska, jak: zorze polarne, świecenie nocnego nieba, zmiany pola geomagnetycznego, rozchodzenie się fal radiowych, pływy atmosferyczne, ślady meteorów, pasy radiacyjne Ziemi i in.; pomiary przeprowadza się za pomocą balonów, rakiet, satelitów, próbników i stacji kosmicznych oraz podczas załogowych lotów statków kosmicznych i wahadłowców.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama