Reklama

AKTYN

actinium, Ac

promieniotwórczy pierwiastek chem. z grupy skandowców; pierwiastek przejściowy o liczbie atom. 89 i masie atom. najtrwalszego izotopu 227; srebrzystobiały metal, temp. topn. 1050°C, temp. wrzenia 3200°C, gęstość 10,97 g/cm3; występuje w minimalnych ilościach w rudach uranu; otrzymywany sztucznie przez napromieniowanie radu 226 Ra neutronami.

Reklama

Powiązane hasła:

SKANDOWCE, AKTYNOWCE, ACTINIUM, DEBIERNE André Louis, Ac

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama