Reklama

AKTYWACJA

(fiz.)

w kinetyce chem. przejście cząstek ze stanu nieaktywnego w stan aktywny, zdolny do przemiany chem.; a. promieniotwórcza - wzbudzenie promieniotwórczości w substancjach nieaktywnych w rezultacie reakcji jądrowej; energia a. - ilość energii, jaką należy doprowadzić do układu, aby wywołać określoną reakcję chem.; proces odwrotny a. to dezaktywacja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama