Reklama

ALGEBRAICZNA LICZBA

liczba będąca pierwiastkiem wielomianu jednej zmiennej o współczynnikach całkowitych; liczba nie będąca l.a. nazywa się liczbą przestępną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama