Reklama

ALGEBRAICZNE RÓWNANIE

równanie postaci f = 0, gdzie f to dowolny wielomian stopnia n (nł1) jednej lub kilku zmiennych; przykładem r.a. jest równanie kwadratowe ax2 + bx + c = 0 czy równanie okręgu (x - a)2 +(y -b)2 = r2.

Reklama

Powiązane hasła:

ALGEBRAICZNA KRZYWA, DIOFANTOS, SZEŚCIENNE RÓWNANIE, GALOIS TEORIA, NEWTONA TOŻSAMOŚCI, CRAMER Gabriel, LINDEMANN, GALOIS, ALGEBRAICZNA POWIERZCHNIA, OPERATOROWY RACHUNEK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama