ALGEBRAICZNE WYRAŻENIE

wyrażenie zawierające liczby i zmienne oznaczone literami, połączone za pomocą działań dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potęgowania i pierwiastkowania o wykładnikach całkowitych, np. wstawiając w miejsce liter liczby otrzymujemy wartość liczbową wyrażenia.

Reklama

Powiązane hasła:

PODOBNE WYRAZY, NIEZMIENNIK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama