Reklama

ALKILE

grupy alkilowe

ogólna nazwa grup o symbolu R-, powstałych z nie rozgałęzionych węglowodorów acyklicznych przez odjęcie atomu wodoru; nazwy a. tworzy się przez wymianę końcówki -an w nazwie odpowiedniego węglowodoru na -yl (-il), np. od metanu - metyl (CH3), od etanu - etyl (C2 H5), itd.

Reklama

Powiązane hasła:

GRUPY ALKILOWE, AMINY, ALKOKSY, BUTYL, ALKILOWANIE, CELULOZY ETERY, IMINY, IMINOWA GRUPA, COREY Elias, SULFOTLENKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama