AMERYK

Am (americium)

promieniotwórczy pierwiastek chem. należący do grupy aktynowców; liczba atom. 95, liczba masowa najtrwalszego izotopu 243; temp. topn. 994°C; temp. wrzenia 2607°C; gęstość 13,67 g/cm3; srebrzystobiały metal aktywny chemicznie; otrzymywany sztucznie m.in. przez napromieniowanie cząstkami alfa izotopu uranu 238 U; w przyrodzie nie występuje.

Reklama

Powiązane hasła:

Am, TRANSURANOWCE, AKTYNOWCE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama