Reklama

AMONOWE ZWIĄZKI

pochodne wodorotlenku amonu lub soli amonowych zawierające 1-4 substytutów (alkile, aryle) atomów wodoru w jonie amonowym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama