ANIZOTROPIA

zjawisko fiz. występujące gł. przy badaniu kryształów; zmienność własności fiz. (optycznych, elektr., twardości, itd.) i chem. (np. szybkość rozpuszczania się) ciała, uzależniona od kierunku przestrzennego, w którym prowadzi się badania; konsekwencja uporządkowanej struktury krystalicznej; wyróżnia się a. krystaliczną i a. wynikającą z włóknistego charakteru struktury. Ciała polikrystaliczne o bezładnej orientacji ziarn nie wykazują a., lecz możliwe jest wytworzenie w nich a., np. pod wpływem odkształcenia tekstury ( tekstura krystaliczna); a. wynikająca z włóknistego charakteru struktury jest charakterystyczna dla materiałów walcowanych i kutych, w których niejednorodności strukturalne i nieciągłości układają się w kierunku równoległym do kierunku odkształcenia, a skutkiem tego jest silna zależność własności od kierunku; są one najwyższe w kierunku włókien i najniższe w kierunku do nich prostopadłym.

Reklama

Powiązane hasła:

DYLATOMETRIA, CIAŁO STAŁE, TŁOCZNOŚĆ, CIECZE KRYSTALICZNE, MATHER, KERRA ZJAWISKO ELEKTROOPTYCZNE, COTTON Aime, DWÓJŁOMNOŚĆ, JANIK, ŁUPLIWOŚĆ KRYSZTAŁÓW

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama