ANTYMITOTYKI

środki antymitotyczne

czynniki hamujące procesy podziału (mitozę) komórek roślinnych i zwierzęcych; do a. należą zarówno substancje chemiczne (np. cyjanki, azydki, tlenek węgla, nadtlenek wodoru, 2,4-dinitrofenol, kolchicyna, antybiotyki), jak i czynniki fizyczne (promieniowanie jonizujące); a. stosuje się w medycynie w celu wstrzymywania rozwoju tkanki rakowej oraz w biotechnologii do otrzymywanie nowych gat. roślin o dużej wartości użytkowej.

Reklama

Powiązane hasła:

ANTYMITOTYCZNE ŚRODKI, ŚRODKI ANTYMITOTYCZNE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama