Reklama

ATRAKTOR

pojęcie stosowane w matematycznych opisach zjawisk zmiennych w czasie: punkt lub zbiór, który w trakcie jakiegoś procesu "przyciąga" punkty ze swojego otoczenia; przykładem a. może być powierzchnia planety dla ciał poruszających się w jej polu grawitacyjnym; pojęcie a. znalazło zastosowanie w wielu gałęziach matematyki (np. w teorii fraktali) oraz fizyki (np. w teoretycznym badaniu turbulencji czyli burzliwych przepływów cieczy i gazów); a także w opisie wielu pozornie chaotycznych procesów techn., chem., biochem., socjol. i ekologicznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama