Reklama

AZOTOWCE

pierwiastki chemiczne tworzące grupę 15 (V główną) układu okresowego: azot N, fosfor P, arsen As, antymon Sb i bizmut Bi; atomy a. mają pięć elektronów walencyjnych na ostatniej powłoce; azot i fosfor są niemetalami, arsen jest niemetalem o pewnych cechach metalicznych, antymon, bizmut są metalami; a. występują w związkach w stopniu utlenienia od -3 do +5, łatwo reagują z tlenem (z wyjątkiem azotu); tlenki a. mogą być obojętne, kwasowe lub amfoteryczne, właściwości zasadowe ma tylko tlenek bizmutu Bi2 O3; trwałe związki z wodorem tworzy tylko azot; wszystkie a. występują w przyrodzie, największe znaczenie mają azot i fosfor.

Reklama

Powiązane hasła:

OKRESOWY UKŁAD PIERWIASTKÓW, ARSEN, ANTYMON, AZOT, BIZMUT, FOSFOR

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama