Reklama

DIELS Otto Paul

(1876-1954)

niemiecki chemik, prof. uniw. w Berlinie; kierownik Instytutu Chemicznego w Kilonii; prowadził badania w zakresie chemii organicznej i biochemii; za opracowanie w 1935 syntezy dienowej otrzymał wspólnie z K. Alderem nagrodę Nobla.

Reklama

Podobne hasła:

  • OTTO, Pochodzenia starosaksońskiego,...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama