Reklama

FREONY

chlorofluorowęglowodory

pochodne fluorochlorowe metanu i etanu; najbardziej znany jest freon 12 (CCI2 F2) stosowany w chłodziarkach i freon 11 (CCI3F); w ostatnich latach przypisuje się im ogromną rolę w niszczeniu warstwy ozonowej w atmosferze; freony są też gazami szklarniowymi, gdyż mają silne właściwości pochłaniajace w podczerwonej części widma słonecznego, zmniejszają przezroczystość atmosfery i przez to wpływają na bilans cieplny Ziemi (cieplarniany efekt).

Reklama

Powiązane hasła:

FLUOROWODÓR, FLUOROWCOPOCHODNE, FLUOR, ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, MOLINA, CHLOROFLUOROWĘGLOWODORY, DZIURA OZONOWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama