Reklama

JONIZACJA

zjawiska uzyskiwania elektr. ładunku dodatniego w wyniku odrywania od atomu lub cząsteczki jednego lub kilku elektronów; j. zachodzi, gdy do środowiska zostanie wprowadzona energia (większa od wartości granicznej) zwana energią jonizacji; procesem odwrotnym do j. jest rekombinacja jonów; zjawisko j. wykorzystuje się m.in. w gazowanych lampach elektronowych i oświetleniowych, próżniomierzach jonizacyjnych, pompach jonowych.

Reklama

Powiązane hasła:

FRANCK James, STRÖMGREN, ZDERZENIE, KOMORA KONDENSACYJNA, CHAPMAN Sydney, ŚWIATŁO, AUTOJONIZACJA, KOMORA PĘCHERZYKOWA, GAZOTRON, KOMORA JONIZACYJNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama