Reklama

KETONY

związki org. jednofunkcyjne R-CO-R', zawierające grupę karbonylową =C=O; grupy węglowodorowe R i R' mogą być alifatyczne lub aromatyczne, jednakowe lub różne; pod względem budowy wyróżnia się k. alifatyczne (nasycone i nienasycone), cykloalifatyczne, aromatyczne i alifatyczno-aromatyczne; niższe k. są cieczami o charakterystycznym zapachu, wyższe - ciałami stałymi; w przyrodzie występują gł. w żywicach i olejkach eterycznych; stosowane w syntezie chem. i jako rozpuszczalniki.

Reklama

Powiązane hasła:

JONON, KARWON, FENYLOHYDRAZYNA, KARBONYLOWA LICZBA, LITOORGANICZNE ZWIĄZKI, KARBONYLOWA GRUPA, PRZEGRUPOWANIE, OLEJKI ETERYCZNE, MUSKON, HYDRAZYNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama