KOSMICZNE PROMIENIOWANIE

kosmiczne promienie

promieniowanie jądrowe docierające do Ziemi z przestrzeni kosmicznej. Do atmosfery ziemskiej dociera z przestrzeni wszechświata, z prędkością zbliżoną do prędkości światła, tzw. promieniowanie pierwotne złożone gł. z protonów (ponad 80%), cząstek α (jądra helu) oraz śladowych ilości jąder pierwiastków ciężkich, przy niewielkim udziale neutronów, elektronów i promieni gamma. P.k. w przeważającej części jest pochodzenia międzygwiezdnego (prawdopodobnie z wybuchów gwiazd nowych i supernowych), a w drobnej części słonecznego (z rozbłysków chromosferycznych). W wyniku zderzeń cząstek promieniowania pierwotnego z jądrami atomów składników atmosfery ziemskiej powstają cząstki wtórne wywołujące w kolejnych zderzeniach powstawanie następnych cząstek, z których największą energię posiadają miony, docierające na głębokość kilkuset metrów pod powierzchnię lądów i mórz. Natężenie p.k. w pobliżu Ziemi jest zmienne (oddziaływanie pola magnet. Ziemi): największe w okolicach biegunów magnet., najmniejsze w pobliżu równika magnetycznego. P.k. odkryli 1913 V.F. Hess i W. Kolhörster.

Reklama

Powiązane hasła:

SZCZENIOWSKI, FLOROW, JĄDROWE REAKCJE, EXPLORER, VAN ALLENA PASY, PROTON, BAROMETRYCZNY EFEKT, MIĘDZYPLANETARNA MATERIA, KOSMICZNE PROMIENIE, JONOSFERA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama