Reklama

PAULI

Wolfgang (1900-58)

szwajcarski fizyk pochodzenia austr.; prof. Związkowej Wyższej Szkoły Technicznej w Zurychu; badania z zakresu fizyki teoretycznej, mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola; autor jednej z najważniejszych zasad w fizyce, tzw. zasady Pauliego; wysunął hipotezę istnienia neutrina, opracował teorię paramagnetyzmu metali; 1945 nagroda Nobla w dziedzinie fizyki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama