PĘD

(fiz.) wielkość fizyczna używana do opisu ruchu ciała lub układu ciał; p. punktu materialnego o masie m i prędkości obrazek jest równy obrazek ; p. układu punktów materialnych jest sumą wektorową p. poszczególnych punktów lub p. środka masy ciała: obrazek , gdzie M - całkowita masa układu, obrazek - prędkość środka masy; siły wewnętrzne nie mogą zmienić p. całkowitego układu ciał, chociaż pędy poszczególnych ciał mogą się zmieniać (pędu zachowania zasada); zmiana pędu układu obrazek może zachodzić jedynie w wyniku oddziaływań zewnętrznych; obrazek , gdzie obrazek - wypadkowa sił zewnętrznych, t - czas jej działania; p. przypisuje się także każdej fali przenoszącej energię; np. dla fali elektromagnetycznej o częstości ν p. wynosi: obrazek , gdzie h - stała Plancka , c - prędkość światła.

Reklama

Powiązane hasła:

ODROSTY, ENDODERMA, ZACHOWANIA ZASADY, EPIFILUM, STOŻEK WZROSTU, PĘDU ZACHOWANIA ZASADA, MOMENT PĘDU, ZASADY DYNAMIKI, BULWA, FOTON

Podobne hasła:

  • pęd, moment pędu, nie zatrzymać...
  • pęd, jedna zwegetatywnych...
  • pęd, podstawowa wielkość...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama