Reklama

PLASTYFIKATORY

zmiękczacze

substancje ciekłe lub stałe, które dodane do sztucznego tworzywa powodują jego zmiękczenie, większą rozciągliwość, łatwiejsze przetwórstwo, przy czym nie zmieniają własności chem. tworzywa; wyróżnia się p. ftalanowe, fosforanowe, adypinowe, sebacynowe, p. są też epoksydowane oleje roślinne; stosowane gł. w przetwórstwie tworzyw sztucznych, kauczuków oraz w produkcji farb, emalii, lakierów.

Reklama

Powiązane hasła:

ZMIĘKCZACZE, PENTAERYTRYT, POLICHLOREK WINYLU, FORMAMID, ADYPINOWY KWAS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama