Reklama

ROZPUSZCZALNIK

jeden ze składników mieszaniny jednorodnej, jednofazowej, przeważający ilościowo nad innymi składnikami uważanymi za substancje rozpuszczone (ich zawartość określa się stężeniem roztworu); ogólnie r. określa się ciecze rozpuszczające inne substancje i tworzące z nimi roztwory ciekłe; dobór właściwego r. zależy od chem. charakteru substancji rozpuszczanej; do rozpuszczania substancji polarnych stosuje się r. polarne (np. woda, alkohole), substancji niepolarnych - r. niepolarne (np. węglowodory); do ciekłych r. należą m.in. woda (roztwory wodne), benzen, chloroform, aceton, heksan, alkohol metylowy i etylowy.

Reklama

Powiązane hasła:

LAK, PIPERYDYNA, STAŁA DYSOCJACJI, LIOFILOWE KOLOIDY, ACETOFENON, CHEMOLAK, LAKA, OLEJARNIA, KUMEN, LAKI BARWNE

Podobne hasła:

  • SOLWATY, połączenie lub cząsteczek...
  • KSYLOL, mieszanina izomerów...
  • RAFINAT, pozostałość po ekstrakcji...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama