Reklama

SIARKOWY(VI) KWAS

kwas siarkowy, H2SO4

bezbarwna, żrąca, higroskopijna, oleista ciecz; mocny kwas dwuzasadowy; z wodą miesza się w każdym stosunku, a proces mieszania jest b. egzotermiczny; stężony k.s. silnie przyciąga wodę powodując zwęglenie substancji org. zawierających tlen i wodór; działa parząco na skórę; tworzy siarczany(VI) typu Me2SO4 i wodorosiarczany(VI) typu MeHSO4; rozpuszcza trójtlenek siarki tworząc oleum (k.s. dymiący); otrzymywany metodą kontaktową i komorową, jeden z najważniejszych produktów stosowanych w przem. chem. i innych; używany m.in. do produkcji nawozów sztucznych, do trawienia i oczyszczania pow. metali, rafinacji tłuszczów i olejów, do wyrobu włókien sztucznych i materiałów wybuchowych, jako środek osuszający oraz w garbarstwie, gorzelnictwie, drożdżownictwie, farbiarstwie; handlowo wyróżnia się m.in. tzw. stężony k.s. (azeotrop o zawartości ok. 98% H2SO4, gęstości 1,840 g/cm3 i temp. wrz. 338°C), k.s. techniczny, k.s. akumulatorowy (ok. 30% H2SO4).

Reklama

Powiązane hasła:

KWAŚNE OPADY, MIEDZI(II) SIARCZAN(VI), SIARKI TLENKI, SIARKI TLENKI, KONTAKTOWA METODA, SIARKA, KONTAKTY, ALCHEMIA, OLEJE SULFONOWANE, SIARCZANY(VI)

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama