WODOROTLENOWY JON

jon wodorotlenkowy, jon hydroksylowy

jednoujemny jon OH-; powstaje w wyniku dysocjacji wody lub dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenków.

Reklama

Powiązane hasła:

ZASADOWOŚĆ, jon hydroksylowy, jon wodorotlenkowy, HYDROKSYLOWY JON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama