ZGORZELINA

zendra

produkt korozji żelaza lub stali w postaci powierzchniowej warstwy tlenków żelaza; powstaje w wys. temp. w wyniku działania gazów utleniających.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama