Reklama

ACTIO PAULIANA

skarga pauliańska

instytucja prawa cywilnego, której celem jest ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika spowodowaną jego czynnościami prawnymi dokonanymi z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama