Reklama

ADEKWATNOŚĆ

zgodność z czymś; 1. (filoz.) poznanie adekwatne - poznanie prawdziwe, w pełni zgodne z rzeczywistością; 2. (log.) definicja adekwatna - definicja trafnie ujmująca zakres znaczenia definiowanego słowa.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama