ADIUNKT

(społ.)

stanowisko w pol. nauce i szkolnictwie wyższym, do objęcia którego upoważnia stopień naukowy doktora.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama