Reklama

AETOWIE

rdzenna ludność Filipin podbita w III w. przez Malajów; przetrwało ich ok. 40 tys., wiodą wędrowny tryb życia, zajmują się zbieractwem, myślistwem, rybołówstwem; wierzenia animistyczne; j. malajski (j. pierwotne zaniknęły).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama