Reklama

AGENCYJNA UMOWA

umowa prawa cywilnego polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa; jej treścią jest zobowiązanie przyjmującego zlecenie (agenta) do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem (prowizją) przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz zlecającego (albo do zawierania takich umów w jego imieniu).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama